Ikinuorten yhteystiedot

Puheenjohtaja/Ordförande
Kyllikki Tikka                     070-545 37 23    kyllikkitikka5@gmail.com


Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

Pekka Immonen                070-339 54 65    pekkaimmonen68@gmail.com


Sihteeri/Sekreterare

Margit Trennedal              073-310 66 89    margit.trennedal@gmail.com


Rahastonhoitaja/Kassör

Jorma Merstrand             070-531 84 93    jorma@merstrand.seVarsinaiset jäsenet/Ordinarie medlemmar

Anita Huhta                     070-845 67 51    anita.huhta@hotmail.com

Tapani Kiiskinen             070-354 39 26    tapanikiiskinen@hotmail.com

Reijo Tauriainen              073-816 20 54


Varajäsenet/Suppleanter
Seppo Kuula                   070-659 26 80
Sisko Kartinen                070-335 43 08
Ikinuoret kokoontuvat maanantaisin Suomiseuran tiloissa klo. 10.00 – 14.00
Toimihenkilöt


Matkavastaava

Kyllikki Tikka


Bingo

Erkki Syrjälä, Hannu Holappa ja Jouko Silvennoinen


Bingon myyjät

Pentti Sillanpää, Pekka Immonen ja Hannu Holappa


Tarkastajat

Kerstin Wacker ja Lea Laakko


Arvat

Tapani Kiiskinen ja Kari Mäkinen


Lauluryhmä Ukkelit

Jouko Silvennoinen


Laulutuokiot

Jouko Silvennoinen


Läsnäolo ja keittiölistat

Anita Huhta ja Asta Kentz


Boule vastaava

Jorma Merstrand


Eläkeläisjumpa

Kyllikki Tikka


Huvitoimikunta

Margit Trennedal ja Pekka Immonen


Yhteyshenkilö Toppresor

Pentti Sillanpää