Johtokunta/Styrelse

JOHTOKUNTA / STYRELSE 2023


Puheenjohtaja /Ordförande 

Paula Wendell                                 0730-21 51 28

Varapuheenjohtaja/Vice ordförande       

                              

Rahastonhoitaja/Kassör

Maija Parkkinen                               076-188 10 86

Sihteeri/Sekreterare

Eeva-Liisa Sadinmäki                       070-365 39 89

Johtokunnan jäsenet/Styrelsemedlemmar

Aimo Partanen                              070-773 23 62

Ahti Niemelä                                 076-242 15 43

Matti Holappa                               070-539 31 95

Tapani Kiiskinen                            070-354 39 26

Varajäsenet /Suppleanter

Olavi Kurkinen                               070-777 28 18

Liisa Saikkonen                              070-296 53 79

Seija Noppa                                  073-981 19 54  

Tilintarkastajat/Revisorer

Sirkka Kordelin                             070-589 39 95

Varatilintarkastajat/Vice revisorer 

Anna-Liisa Hentula

Martti Parkkinen